FHR Institute for Higher Education

Follow us

FHR Institute for Higher Education has posted 4 jobs

0 Review
Rate This Company ( No reviews yet )
Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

Connect with us

About Company

FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR) is een instituut voor hoger onderwijs dat op 9 maart 2000, de 100e geboorte dag van, en als een levende herinnering aan, Frederik Hendrik Rudolf Lim A Po, een geestdriftige pleitbezorger van levenslang leren, is opgericht.

FHR’s visie is dat door het activeren van de mogelijkheid tot het genieten van hoger onderwijs welke voldoet aan internationale standaarden, er wordt bijgedragen aan de opbouw van een goed functionerende en welvarende samenleving.

Op basis van deze visie is het de missie van FHR bij te dragen aan een goed ontwikkelde samenleving door studenten te voorzien van hoger onderwijs naar internationale maatstaven in een ethische en ambitieuze leeromgeving en zodoende hun beroeps- en professionele competenties verder te ontwikkelen en te versterken alsook hun committering aan het algemeen belang.

Hoog in het vaandel van FHR staat de waarborging van de kwaliteit van haar onderwijs en de naleving van internationale standaarden. Dit komt komt tot uitdrukking in de accreditaties van de onderwijsprogramma’s door toonaangevende accreditatie organisaties, zoals de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en de samenwerkingsverbanden met internationaal gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden.

In lijn met deze standaarden worden bij FHR moderne leermethoden gehanteerd in een stimulerende leeromgeving waarin docenten continu streven naar verbetering van studenten en zichzelf. De passie voor leren die typerend is voor FHR bevordert vanaf de eerste dag een leertraject gericht op ‘een beter begrip van de wereld’ en het realiseren van de talenten van elke individuele student. Het is de motivatie voor een loopbaanontwikkeling die begint met een bachelorsdiploma en naadloos wordt voortgezet in een masteropleiding.

FHR Institute for Higher Education heeft als één van haar belangrijkste doelen het verbeteren van de prestaties van FHR-medewerkers. Dit door middel van verschillende professionaliseringsactiviteiten. Hiermee versterken we de inzetbaarheid van onze medewerkers. Door leren en ontwikkelen als centraal punt te stellen bieden wij vooral ook onze ‘core groep’, de docenten, de gelegenheid om over de minimaal over de kwalificaties van een docent te beschikken. Dit doel zorgt er ook voor dat medewerkers zich realiseren welke bijdrage hun ontwikkeling levert aan de prestaties van FHR. Leren en ontwikkelen helpt bovendien de teamgeest bevorderen.

FHR Institute for Higher Education biedt haar medewerkers een dienstverband met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden.

Contact Us